Svømming for alle

Treningstider

 

A-gruppa

Dette er de fremste konkurransesvømmerne i klubben, som blir tilbudt mest treningstid og tettest oppfølging. 

A-gruppa har 6 svømmetreninger i uka.

B+ gruppa 

Dette er inntaksgruppa til A-gruppa for de som begynner å bevege seg i den retningen, eller de som er gode nok for A-gruppa, men ikke er gamle nok enda. Hovedtrener har de fleste treningene på denne gruppa. Dette er også den første gruppa der målet til alle utøverne er å trene mot og delta på LÅMØ.

B+-gruppa har 5 svømmetreninger i uka.

(Full beskrivelse av B+-gruppa, krav og kriterier ligger under beskrivelse på Spond). 

B-gruppa.

Målet med B-gruppa er å utvikle konkurranse-svømmere på godt kretsnivå. Det blir lagt vekt på utholdenhet, styrke og teknikk. Det blir lengre treninger for å bedre utholdenheten. 

B-gruppa har 4 svømmetreninger i uka. 

C-gruppa. Svømmerne i C-gruppa er konkurransesvømmere og trener for etter hvert å bli flinke kretssvømmere. Det blir lagt vekt på utholdenhet, styrke og teknikk.

C-gruppa har 3 svømmetreninger i uka. 

D-gruppa. Når grovteknikken begynner å sitte, blir svømmerne flyttet opp fra E-gruppa til D-gruppa. Her fortsetter treningene med mest vekt på å lære teknisk riktig svømming.

D-gruppa har 2 treninger i uka. 

E-gruppa. Dette er mottaksgruppa etter svømmekurs. Her er grovretting og teknisk utvikling i sentrum: lære å svømme riktig i de forskjellige svømmeartene (crawl, rygg, bryst og butterfly).

E-gruppa har 2 treninger i uka. 

Vi har flinke trenere i klubben. og svømmerne våre gjør fine framskritt.

Treningstider og grupper

Fra 01.11.2023

Dag/tid

Gruppe

Type trening

Antall baner

Trener

Mandag 17.00-18.30

Mandag 18.00-20.00

B

A/B+

Svømmetrening

Svømmetrening

3-2

1-2

 

Tirsdag 16.30-17.00

Tirsdag 16.45-17.00

Tirsdag 17.00-18.00

Tirsdag 17.00-18.30

Tirsdag 18.00-18.30

Tirsdag 18.30-20.00

C

D

D

C

A/B+

A/B+/B

Basistrening

Basistrening

Svømmetrening

Svømmetrening

Svømmetrening

Svømmetrening

 

 

2-1

1-2

1-2

3

 

Onsdag 18.30-19.00

Onsdag 19.00-21.00

A/B+/B

A/B+/B

Basistrening

Svømmetrening

 

3

 

Torsdag 16.45-17.00

Torsdag 17.00-18.00

Torsdag 17.00-18.30

Torsdag 18.00-20.00

C

E

C

A/B+

Basistrening

Svømmetrening

Svømmetrening

Svømmetrening

 

3-2

1-2

1-2

 

Fredag 19.30-20.00

Fredag 20.00-21.30

A/B+/B

A/B+/B

Basistrening

Svømmetrening

 

3

 

Søndag 09.00- 10.00

Søndag 09.00- 10.00

Søndag 09.00-10.00

Søndag 09.00-10.00

Søndag 18.30-19.00

Søndag 19.00-21.00

E

D

C

B

A/B+

A/B+

Svømmetrening

Svømmetrening

Svømmetrening

Svømmetrening

Basistrening

Svømmetrening

1

1

2-1

2-1

 

2

 

Skoleruta

Som en hovedregel følger vi skoleruta. Når det er ferie på fra skolen, er det ikke svømming for D og E, men B og C har egne opplegg

Påmelding:

For å melde på til treningsgruppa (har gjennomført nivå 4-kurset og fått anbefaling): 

Send epost til hovedtrener: hovedtrener@kattemsvomming.no (Øystein Gaasvik)

Skriv gjerne «påmelding til treningsgruppa» i emnefeltet.

Share this post