Svømming for alle

Husebybadet

To treninger per uke

Klubben vår har fått innfridd ønsket om enda en treningsdag per uke for svømmerne våre i D-gruppa og E-gruppa.

Nå blir det trening på søndager kl. 09.00 – 10.00 for begge gruppene (som før).

På onsdager får E-gruppa trening fra 17.00 – 18.00, og D-gruppa trener fra 18.00 – 19.00.

Alle treningene foregår i Husebybadet.

Med treninger både søndag og onsdag er vi oppe i to treninger per uke, som er normalt for rekruttgrupper i svømming. Dette vil ha mye å si for den sportslige framgangen til svømmerne våre. Styret oppfordrer alle svømmerne til å være med begge dagene.

Share this post