Svømming for alle

Kattem

TIL MEDLEMMER AV KATTEM IL. ALLIANSE

Styret ønsker velkommen til årsmøte i Kattem IL. Allianse.

Sted: Storstua, klubbhuset Kattem Fotball mandag 31.03.2022 kl. 20:00

Agenda:

Sak 01: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 02: Godkjenne innkallingen
Sak 03: Godkjenne sakslisten
Sak 04: Valg av ordstyrer
Sak 05: Valg av referent
Sak 06: Velge to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
Sak 07: Valg av revisor – forslag: Morten Fjølstad (Heimdal Regnskap AS)
Sak 08: Alliansens årsberetning
Sak 09: Gjennomgang årsregnskap
Sak 10: Valg av styremedlemmer
Sak 11: Fordelingsnøkkel grasrotmidler. Følgende fordelingsnøkkel ble vedtatt på årsmøtet i fjor: Fotball tildeles 50%, Håndball 30% (herunder 10% til Allidrett), Svømmegruppa 10% og at de resterende 10% settes av til en fri pott som eventuelt nye idrettsgrener kan få ta del i.

Innstilling fra valgkomite, Årsberetning Regnskap og Valgkomiteens innstilling ettersendes.

VELKOMMEN TIL MØTE!

Med vennlig hilsen Styret Kattem IL. Allianse

Share this post