Svømming for alle

Regler / betingelser for svømmekurs

Problem med påmelding? – send en e-post til kurs@kattemsvomming.no

 

Regler for kurs:

 • Alle som skal i bassenger skal dusje før kursstart.
 • Alle tilskuere som er inne i hallen skal enten bruke blåtrekk der det finnes eller ta av utesko
  utenfor hallen.
 • Alle tilskuere skal sitte på eventuelle benker/ stå langs veggen. Det er ikke tillatt å vandre rundt i
  bassengområdet/ ved bassengkanten eller forstyrre deltakere eller instruktører.
 • For de minste barna ønsker vi at en forelder/ foresatt skal være tilgjengelig inne i hallen eller ute

på gangen under kurset.

 • Det er IKKE lov til å løpe inne i hallen, det er glatt og man kan slå seg kraftig!
 • Om barnet har omgangssyke eller diare, skal barnet IKKE på kurs da det er svært smittsomt.
 • Fotografering er forbudt i hallen, dette er av sikkerhetshensyn til barna!
 • Har du spørsmål, så vent til kurset er ferdig og instruktøren er ledig. Instruktørene har ansvaret forsikkerheten til barna og skal helst ikke forstyrres. Om det kan vente, så send gjerne en e-post.
 • For de hallene som har et ekstra basseng: barn som bruker andre basseng før kursstart er ene ogalene foreldrenes ansvar! Vi tar ansvar for barna når kurset starter.
 • Utstyr som ligger i svømmehallene er kommunens eiendom og brukes på eget ansvar utenomkurstiden.

Betingelser for kurs:

 • Påmelding skjer fortrinnsvis via vårt nettbaserte påmeldingssystem. Påmeldingssidene vil oppdateres både på klubbens hjemmeside (kattemsvomming.no) og LearnToSwim.no. Vi kan også ta imot
  påmeldinger via e-post, telefon eller Facebook.
 • For å være med på svømmekurs til Kattem Svømmeklubb, må deltakeren være medlem. Det er en betingelse man bekrefter ved påmelding. Alle vil få tilsendt link eller faktura for registrering/betaling. Det er viktig at alle deltakere er medlem, slik at alle deltakere på kurset er forsikret. Medlemsavgiften koster 100kr for et kalenderår (jan 2024).
 • Fortrinnsrett: De som allerede er med på svømmekurs, har fortrinnsrett til neste kursrunde.
  Fortrinnsretten varer i 4 dager etter testkvelden.

Hvis dere ombestemmer dere:

 •  betaler vi tilbake hele beløpet hvis dere tar kontakt over en uke før kursstart og avbestiller kurset
 • 1-7 dager fra kursstart må dere betale 500kr for plassen dere har tatt opp
 • får dere 50% tilbake/må dere betale 50% ved avmelding før økt 3
 • får dere ingen tilbakebetaling/må dere betale hele fakturaen ved avmelding etter økt 3


 • Barn lærer i forskjellig tempo og starter med forskjellige utgangspunkt, så det hender at vi
  anbefaler et barn å gå det samme kurset flere ganger. Det er viktig at barna føler mestring og
  dette kommer ikke nødvendigvis av å presse barn opp på nivå de ikke er klare for.
 • Skulle ikke alle få ønsket kurs, så oppfordrer vi alle til å bruke ventelistene våre aktivt. Det kan
  være at vi får til å sette opp flere grupper på nivå med stor etterspørsel.
 • Etter at fortrinnsretten er utløpt, blir kursene publisert for nye kunder, og påmeldingene blir tatt
  imot fortløpende.
 • Det vil være mulig å melde seg på kurset etter kursstart inntil de 2 første gangene, om det skulle
  være ledig plass. Kursprisen vil da bli justert med 10%.
 • Kursbekreftelse og eventuell faktura kommer på epost.
 • Om kursdager må avlyses grunnet feil som ikke skyldes Kattem IL Svømming (som at bassenget
  må stenge el.l.), så har ikke klubben noe erstatningsansvar.
 • Påmeldinger er bindende fra den dagen kurset starter. Ved avmelding i løpet av de to første
  kursdagene vil halve avgiften refunderes.
 • Det er ingen refusjon om barnet uteblir fra en eller flere kursdager.
 • Om det skulle bli liten påmelding til et kurs, kan klubben sette opp et annet kurs som går i samme
  treningstid eller avlyse kurset. Eventuelle innbetalinger vil ved avlysning bli refundert.
 • Barna er forsikret gjennom NIF da de er medlemmer av Kattem Svømmeklubb.


Oppsett av svømmekurs:

 •  En instruktør på 4-6 barn.
 • Foreldre er ikke med uti bassenget med mindre annet er avtalt (ekstrem vannskrekk etc.)
 • Vi deler av bassenget med baneskiller for å skille dypet fra grunna.
 • Det er forskjellig dybde og temperatur på bassengene, og barna må kunne stå på grunna med
  haka over vann.

Tips

 • Vi anbefaler å ha med svømmebriller.
 • Vi øver både med og uten.
 • Barn med langt hår bør ha hårstrikk.
 • Om håret blir veldig i veien, kan det være smart med en badehette.

Share this post