Svømming for alle

Husebybadet - IMG_20200612_125229

Oppstart av høstkurs 2020

Til alle deltakere på kurs.
Vi er snart klare for å starte opp / fortsette kursene våre.
Svømmekursene  i Husebybadet starter opp som normalt og vi har 6. september som oppstartsdato.
18.09.20:
  • Byåsen skole: oppstart 17.09.20
  • Klæbu svømmehall, kulturhuset: Oppstart 20.09.20
  • Dalgård skole: Tidligst oppstart etter høstferien i uke 42. Dere vil få nærmere beskjed i uke 41.
  • Charlottenlund skole: Tidligst oppstart etter høstferien i uke 42. Dere vil få beskjed i uke 41.
 26.08.20:
Kurs som blir utsatt , 14 dager i første omgang. 
Når det gjelder skolebassengene (Byåsen skole, Charlottenlund skole og Dalgård skole) og bassenget i Klæbu, så er det noe usikkerhet om oppstartsdato.
Vi hadde siktet på å starte opp som normalt i uke 36, men det viser seg at bassengene ikke er klare enda. Det vil nok også komme noen nye retningslinjer som vi må forholde oss til med tanke på covid -19.
Vi er i dialog med kommunen, og det ser ut til at kursene i første omgang blir utsatt ca. 14. dager.
Til dere som er med på disse kursene, så vil dere få beskjed, når vi vet mer konkret om hvilken oppstartsdato vi får.
Kursene i Klæbu er i utgangspunktet satt opp fra 20. september. Vi vil gi beskjed dersom også disse kursene må utsettes.
Vi vil om kort tid ha mer oversikt om kursene i skolebassengene og Klæbu.
Med vennlig hilsen
Øystein Gaasvik, 46 95 30 30

Share this post