Svømming for alle

Om Kattem IL Svømming

Kattem IL Svømming ble opprettet av årsmøtet i Kattem IL Allianse våren 2016, som ønsket ei svømmeavdeling velkommen. De andre aktive svømmeklubbene i Trondheim på det tidspunktet var rundt 100 år gamle, så det var en liten idrettshistorisk begivenhet i Trondheim at det kom en ny svømmeklubb på banen.

Grunnlaget for opprettelsen svømmeavdelinga var ei treningsgruppe i Svømmepartner AS, som tilbyr svømmekurs og svømmeopplæring for mennesker i alle aldersgrupper. Flere barn som hadde gjennomført kursprogrammet ønsket å fortsette med svømming og trene aktivt. Det blir gjort best i en klubb. Kattem IL, som er et lokalt idrettslag på Heimdal, viste seg å være en ypperlig klubb å opprette svømmegruppe i.

Kattem IL er et idrettslag med gode verdier som rekrutterer medlemmer fra bydelen Kattem/Heimdal. Det er naturlig at svømmeavdelinga også vil rekruttere fra Saupstad-området, der Husebybadet ligger. Dette er et område der svømmeferdighetene blant de unge er svært varierende. Det blir svømmeavdelinga sin oppgave å bidra til at svømmeferdighetene blir bedre blant barn og unge i bydelen.

Fra nyttår 2017 har Kattem IL Svømming arrangert svømmekurs i Husebybadet. Det er også satt i gang svømmetreninger samme sted. Fra høsten samme år ble kursvirksomheten utvidet til Byåsen skolebasseng og Charlottenlund skolebasseng, og fra høsten 2018 også i Klæbu svømmehall. Nå driver vi kursvirksomhet også på Dalgård skole og i Havstein terapibasseng. Vi har dyktige og erfarne instruktører. Kursene har derfor slått godt an og er svært populære. Fra kursene har vi god rekruttering til treningsgruppene i klubben.

Sesongen 2021/22 har klubben vært svært aktiv på stevner, både i rekruttstevner og juniorstevner. Våre svømmere presterer godt på hjemlige stevner.

Share this post