Svømming for alle

Om Kattem IL Svømming

Kattem IL Svømming ble opprettet av årsmøtet i Kattem IL Allianse våren 2016, som ønsket ei svømmeavdeling velkommen. De andre aktive svømmeklubbene i Trondheim på det tidspunktet var rundt 100 år gamle, så det var en liten idrettshistorisk begivenhet i Trondheim at det kom en ny svømmeklubb på banen.

Grunnlaget for opprettelsen svømmeavdelinga var ei treningsgruppe i Svømmepartner AS, som tilbyr svømmekurs og svømmeopplæring for mennesker i alle aldersgrupper. Flere barn som hadde gjennomført kursprogrammet ønsket å fortsette med svømming og trene aktivt. Det blir gjort best i en klubb. Kattem IL, som er et lokalt idrettslag på Heimdal, viste seg å være en ypperlig klubb å opprette svømmegruppe i.

Kattem IL er et idrettslag med gode verdier som rekrutterer medlemmer fra bydelen Kattem/Heimdal. Det er naturlig at svømmeavdelinga også vil rekruttere fra Saupstad-området, der Husebybadet ligger. Dette er et område der svømmeferdighetene blant de unge er svært varierende. Det blir svømmeavdelinga sin oppgave å bidra til at svømmeferdighetene blir bedre blant barn og unge i bydelen.

Fra nyttår 2017 har Kattem IL Svømming arrangert svømmekurs i Husebybadet. Det er også satt i gang svømmetreninger samme sted. Fra høsten samme år ble kursvirksomheten utvidet til Byåsen skolebasseng og Charlottenlund skolebasseng, og fra høsten 2018 også i Klæbu svømmehall. Nå driver vi kursvirksomhet også på Dalgård skole og i Havstein terapibasseng. Vi har dyktige og erfarne instruktører. Kursene har derfor slått godt an og er svært populære. Fra kursene har vi god rekruttering til treningsgruppene i klubben.

Sesongen 2021/22 har klubben vært svært aktiv på stevner, både i rekruttstevner og juniorstevner. Våre svømmere presterer godt på hjemlige stevner.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email