Svømming for alle

Kattem Svømmeklubb

Kattem IL Allianse gjennomførte ekstraordinært årsmøte 27. august 2023.

Dette ble vedtatt:

  1. Kattem IL Allianse skal være et særidrettslag med svømming som særidrett
  2. Navnet på klubben skal fra nå av være Kattem Svømmeklubb

Vedtakene fra årsmøtet er rapportert inn til Brønnøysundregistrene, og opplysningene i registeret er oppdatert i henhold til Kattem IL Allianses årsmøtevedtak 30. mars og 27. august i år.

Share this post