Svømming for alle

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Kattem IL Allianse kaller inn til ekstraordinært årsmøte.

Tid: Søndag 27. august 2023 kl. 09.00.

Sted: Husebybadet

Saker

  1. Vedta organisasjonsform

Styrets forslag: gå bort fra fleridrettslagsmodellen og over til å være særidrettslag med svømming som særidrett.

  1. Vedta nytt navn på idrettslaget

Styrets forslag: Kattem Svømmeklubb

 

Styret

Kattem IL Allianse/Kattem IL Svømming

Share this post