Svømming for alle

Fredager: trening for C-gruppa og D+-gruppa

På hallfordelingsmøtet i desember ble Kattem IL Svømming tildelt mer tid i svømmehallen så vi kan tilby mer treningstid til svømmerne våre. Styret har besluttet å opprette C-gruppe med tilbud om tre treninger per uke, med trening i Husebybadet onsdag, fredag og søndag. Hovedtrener i klubben har fått i oppdrag å velge ut kandidater til C-gruppa.

Andre svømmere i klubben som ønsker tre treninger per uke, kan også melde seg på. Vi kaller dette tilbudet D+. «Øvelse gjør mester», og vi håper tilbudet blir godt mottatt.

Første fredagstrening blir fredag 1. februar. Svømmerne som blir med på opplegget, trener fra kl. 17 til 18, slik som på onsdager.

Mer informasjon vil komme.

Share this post