post

Nye svømmekurs, Byåsen Skole

Til alle kursdeltakere!

Velkommen til nye svømmekurs på Byåsen Skole 🙂 Første kurs er torsdag 05.11.2020 og siste dag er 21.01.2021

Påmelding: svommekurs.kattemil@gmail.com, tel. 46 95 30 30

Torsdager som utgår er:

24.12.2020
31.12.2020

Kursoppsett:

 • Nivå 1 kl.: 16.15-16.55
 • Nivå 3, litagruppe: kl.: 16.15-16.55
 • Nivå 2 kl.: 16.55-17.35
 • Nivå 3 kl.: 17.35-18.15
 • Nivå 4 kl.: 18.15-18.55

ANG. KORONA:

 • HUSK å bruke antibac
 • HUSK å holde avstand i garderobe/dusjanlegg

KURSDELTAKERE:

 • Møt opp inne i svømmehallen ved bassenget.
 • De som deltar på svømmekurs skal ikke komme inn i svømmehallen før tidligst 2 minutter før kursstart.
 • Når kurset er ferdig, går kursdeltakerne rett i garderobene.

HUSK AVSTAND!

 • Foreldre/foresatte har kun tilgang til anlegget når dette er strengt tatt nødvendig og det er mulig å
  holde 1 m avstand mellom foreldre/foresatte. Maks en forelder/foresatt per. barn, – de blir da en del
  av gruppen på 20 personer.
 • Voksne i svømmehallen bør begrenses til 1 foresatt til de yngste og mest utrygge barna.
 • Barna må forlate bassenget straks etter endt kurs og være snare ut av anlegget.
 • Søsken kan ikke bli med
 • Vi håper på god virkning av tiltakene, slik at man kan gå tilbake til normalen så fort det går an.

Skriv fra Trondheim kommune

Vel møtt!

Mvh. Kattem IL

post

Nye svømmekurs, Klæbu

Kjære kursdeltakere!  🙂
Vi ser fram til å starte ny kursrunde i Klæbu 🙂 Vi har fått litt lavere respons på kursene våre enn normalt. Så det blir relativt små grupper. Totalt er det 19 påmeldte barn (26.10.20).

Vi har plass til en del flere, så tips gjerne venner og familie. 🙂

Påmelding: svommekurs.kattemil@gmail.com, tel. 46 95 30 30

Ang. Korona:

 • HUSK å bruke antibac ved inngang
 • Husk å holde avstand i garderoben/dusjanlegg

Kursdeltagere:

 • Møt opp inne i svømmehallen ved bassnget
 • De som deltar på svømmekurs skal ikke komme inn i svømmehallen før tidligst 2 minutter før kursstart.
 • Når kurset er ferdig, går kursdeltagerne rett i garderobene. HUSK AVSTAND!
 • Voksne i svømmehallen bør begrenses til 1 foresatt til de yngste og mest utrygge barna.
 • Barna må forlate bassenget straks etter endt kurs og være snare ut av anlegget.
 • Søsken kan ikke bli med i plaskebassenget.
 • Vi håper på god virkning av tiltakene, så vi kan gå tilbake til normalen igjen så fort det går an.

 

Kursoppsett, oppstart 01.11.20:

 • Nivå 1: 11.30-12.10
 • Nivå 2: 12.10-12.50
 • Nivå 3: 12.50-13.30
 • Nivå 4: 13.40-14.20

Første kursøkt: 01.11.2020
Søndager som utgår:  27.12
Siste kursøkt: 10.01.2021

👉 Regler og betingelser her…
👉Generell info om svømmekurs her…

Treningsgruppe (E og D)

Treningsgruppa til Kattem IL (etter bestått nivå 4-kurs) trener på onsdager kl 17-18 og på søndager fra kl 09.00-10.00 i Husebybadet.

post

Nye svømmekurs og treningsgruppe i Husebybadet

Kjære kursdeltakere! 😊

Vi ser fram til å starte ny kursrunde i Husebybadet. Vi har fått svært god respons på kursene våre og det er kun to ledige plasser (26.10.20)

Ang. Korona:

 • HUSK antibac ved innskriving ved inngang
 • Husk å holde avstand i garderoben/dusjanlegg

Kursdeltagere:

 • Møt opp inne i svømmehallen ved øvingsbassenget
 • De som deltar på svømmekurs skal ikke komme inn i svømmehallen før tidligst 2 minutter før kursstart.
 • Når kurset er ferdig, går kursdeltagerne rett i garderobene. HUSK AVSTAND!

Melding fra driftsleder i Husebybadet:

 • Voksne i svømmehallen bør begrenses til 1 foresatt til de yngste og mest utrygge barna.
 • Barna må forlate bassenget straks etter endt kurs og være snare ut av anlegget.
 • Søsken kan ikke bli med i plaskebassenget.
 • Vi håper på god virkning av tiltakene, så vi kan gå tilbake til normalen igjen så fort det går an.

 

Treningsgruppe: De som har fullført nivå 4, får anledning til å trene aktivt i treningsgruppe. Vi har 25 barn i treningsgruppene E, D og C.

👉 Info om treningsgruppene her…

E-gruppa er første gruppe etter svømmekursene (nivå 4).

Vi vil fortsette med treninger søndager kl 09.00-10.00. De som får anbefalt treningsgruppe (etter nivå 4) ønsker vi at tar en «prøvesvømming» på søndagstrening. Dette avtales med oss slik at treneren får beskjed. Etter prøvesvømmingen får vi vurdere om det går bra å starte eller om man bør ta nivå 4 en gang til. De som begynner i E-gruppa anbefales å trene to dager i uka.

Nå er det enten søndag + fredag eller søndag + mandag der vi har ledig plass.

👉 Regler og betingelser her…
👉 Generell info om svømmekurs her…

Husebybadet

Oversikt over kursene:

Søndagskurs (oppstart 1. november)

 • Nivå 1: kl. 08.20-09.00, øvingsbassenget
 • Nivå 2: kl. 09.10-09.50, øvingsbassenget
 • Nivå 3 (ekstragruppe / litagruppe): kl. 09.10-09.50 (hovedbasseng / øvingsbasseng)
 • Nivå 3: kl. 08.20-09.00, hovedbassenget / øvingsbassenget
 • Nivå 4: kl. 08.20-09.00, hovedbassenget
 • Treningsgruppe: 09.00-10.00

Første kursdag: 1. november
Søndager som utgår: 27.12 og 03.01 (juleferie)
Siste kursdag: 17. januar

 

Oppstart av svømmekurs i skolebassengene

Følgende skriv er gått ut til klubben fra Trondheim kommune. I forhold til bruk av skolebassengene.

Nå begynner vi å nærme oss oppstart i skolebassengene (Byåsen, Dalgård, Charlottenlund og Klæbu). Følgende skriv gikk ut til klubben 11.09.20.

Vi kan være i gang f.o.m.  14.09.20. Vi skal ta kontakt med hver enkelt skole/vaktmester for å få bekreftet oppstartsdato på hvert enkelt skolebasseng.

===========================================================

Anbefaling til idretten om bruk av skolebasseng høsten 2020 under
Koronapandemi

Skolesvømmebassengene i Trondheim kommune åpnes for bruk så snart de er
driftsatt etter 13. september, jf reglement for utlån av kommunale lokaler.

For at dette skal kunne skje på en trygg måte må følgende råd og veiledere
følges:

Råd til idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv.
Norges Svømmeforbunds koronavettregler
Smittevernveileder for bade og svømmeanlegg (Utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT,
badelande.no, Norsk Bassengbadteknisk Forening og NTNU – SIAT etter mal fra
Folkehelseinstituttet)

 

De mest grunnleggende tiltakene for å sikre trygg åpning av bassengene er
følgende tre grunnpilarer i smittevernet:

● Syke skal ikke være til stede
● God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med
hendene)
● Redusert kontakt mellom personer

Under følger noen spesifikke anbefalinger knyttet til veilederne og grunnpilarene.

Retningslinjer for bruk av Trondheim kommunes skolebasseng

● Leier av anlegget er ansvarlig for at smittevernrådene følges.
● Brudd på retningslinjene vil medføre at anlegget blir stengt for leier/brukergrupper som ikke
overholder dette.
● Leier ved trener/instruktør skal føre deltakerlister ved oppmøte i anlegget.
Navnelisten med telefonnummer oppbevares i 14 dager, da den skal makuleres
● Leier er ansvarlig for å hindre kødannelse inn og ut av arealene. Tilgang til anlegget
begrenses til tildelt tid for treningsgruppen. Det er viktig at brukerne møter til oppsatt tid
og forlater anlegget raskt.
● Alle brukere av anlegget vasker/desinfiserer hender når de går inn/ut av anlegget.

Antall brukere i arealene:
Skolebassengenet er kun tilgjengelig for faste treningsgrupper, på inntil 20 personer. For skolebruk
er anlegget tilgjengelige for skolens kohorter, og samarbeidende kohorter, i følge med
undervisningspersonale. Ved “tett på hverandre undervisning” i arealene venter første kohort i
bassenget/på definert venteareal ved bassenget til neste kohort kommer fra garderobe til annet,
definert venteareal. Første kohort går så til garderobe.

Foreldre/foresatte har kun tilgang til anlegget når dette er strengt tatt nødvendig og det er mulig å
holde 1 m avstand mellom foreldre/foresatte. Maks en forelder/foresatt per. barn, – de blir da en del
av gruppen på 20 personer.

Avstand i garderobe og svømmeareal
Leier organiserer tilsyn med at følgende anbefalinger overholdes:
● Det skal i garderober holdes avstand mellom brukere (se også punkt “avstand” under)
og brukernes klær skal ikke berøre hverandre.
● Det åpnes for å definere soner både i garderobe og svømmeareal for svømmegrupper med
bassengtid som tidsmessig er tett på en annen svømmegruppe, avhengig av størrelse og behov
for maksimal bruk av svømmearealet. Dette kan for eksempel gjøres ved at første gruppe
venter i bassenget/på definert venteareal ved bassenget til neste gruppe kommer fra
garderobe til annet, definert venteareal. Første gruppe går så til garderobe.
● Gruppene må holde avstand fra hverandre når de passerer hverandre/veksler soner.
● Alle besøkende må vaske seg med såpe og vann i dusjen før og etter badet.
● Det tillates at barn og unge opp til og med 19 år kan trene med mindre avstand
enn én meter i grupper på inntil 20 personer. Trener/instruktører kommer i tillegg.
Unntaket fra hovedregel om én meters avstand gjelder kun innad i fast
treningsgruppe på maksimalt 20 personer, i selve bassenget og dusj.
● For utøvere 20 år og eldre skal aktiviteten tilrettelegges og utøves slik at utøverne
holder minimum én meters avstand til enhver tid.
● Foreldre som deltar/er til stede sammen med barn skal holde 1 m avstand til andre
foreldre/foresatte og skal unngå kontakt med andre enn sitt eget barn

Utstyr
Leier må selv sørge for renhold av anvendt utstyr før og etter trening i henhold til særidrettens
retningslinjer (vaskes med klorvann). Hver treningsgruppe er ansvarlig for å rydde rengjort
utstyr på plass etter bruk. Det er ikke tillatt å bringe nytt utstyr inn i anlegget.

Renhold
Leier er ansvarlig for å medbringe vaskemiddel/ desinfeksjonsmiddel for forsterket renhold av
berøringspunkter og overflater. Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig avhengig av
antall personer og kontakthyppighet (dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner,
dispensere, benker, garderobeskap mv.). Jevnlig tilsyn av leietaker kan være nødvendig for å
vurdere behov for ekstra renhold.

Andre arealer og fellesareal
Det er redusert adgang til andre arealer og fellesareal. Det skal være minst én meters avstand
mellom personer på fellesareal. Foreldre/foresatte har kun tilgang til anlegget når dette er strengt
tatt nødvendig og det er mulig å holde 1 m avstand mellom foreldre/foresatte. Maks en
forelder/foresatt per.barn, – de blir da en del av gruppen på 20 personer.

 

Trondheim kommune, 11. september 2020

========================================================================================

post

Oppstart av høstkurs 2020

Til alle deltakere på kurs.
Vi er snart klare for å starte opp / fortsette kursene våre.
Svømmekursene  i Husebybadet starter opp som normalt og vi har 6. september som oppstartsdato.
18.09.20:
 • Byåsen skole: oppstart 17.09.20
 • Klæbu svømmehall, kulturhuset: Oppstart 20.09.20
 • Dalgård skole: Tidligst oppstart etter høstferien i uke 42. Dere vil få nærmere beskjed i uke 41.
 • Charlottenlund skole: Tidligst oppstart etter høstferien i uke 42. Dere vil få beskjed i uke 41.
 26.08.20:
Kurs som blir utsatt , 14 dager i første omgang. 
Når det gjelder skolebassengene (Byåsen skole, Charlottenlund skole og Dalgård skole) og bassenget i Klæbu, så er det noe usikkerhet om oppstartsdato.
Vi hadde siktet på å starte opp som normalt i uke 36, men det viser seg at bassengene ikke er klare enda. Det vil nok også komme noen nye retningslinjer som vi må forholde oss til med tanke på covid -19.
Vi er i dialog med kommunen, og det ser ut til at kursene i første omgang blir utsatt ca. 14. dager.
Til dere som er med på disse kursene, så vil dere få beskjed, når vi vet mer konkret om hvilken oppstartsdato vi får.
Kursene i Klæbu er i utgangspunktet satt opp fra 20. september. Vi vil gi beskjed dersom også disse kursene må utsettes.
Vi vil om kort tid ha mer oversikt om kursene i skolebassengene og Klæbu.
Med vennlig hilsen
Øystein Gaasvik, 46 95 30 30
post

Vil du støtte svømmingen i en vanskelig tid?

Corona viruset skaper naturligvis store økonomiske problemer for oss. Alle aktiviteter som gir inntektsgrunnlaget vårt utgår på grunn av situasjonen hele Norge befinner seg i. Noen kostnader kan vi redusere, men langt fra alle.

Vi forutser at vi vil møte økonomiske utfordringer fremover, og er helt avhengig av hjelp.

Pengene vi samler inn her, vil utelukkende gå til drift av de viktigste forholdene. Dette skal gå til å sørge for at barn og unge har et tilbud å komme tilbake til når situasjonen har stabilisert seg.

For å gi støttte: https://www.superinvite.no/#/invitation/c5ad7d5c8e1cd311a06a038f2510bfdc

Første trening etter jul

Første trening etter jul er onsdag 2. januar

E og D vil ha samme treningstid fra januar med trening kl. 17.00-18.00 på onsdagene og kl 09.00-10.00 på søndagene.

Siste trening før jul er onsdag 19.12.18

Fra februar tar vi sikte på å utnytte mer treningstid som vi er tildelt og har også mulighet til å gi C-gruppetilbud.

God jul og godt nyttår!