Svømming for alle

Årsmøte i Kattem Svømmeklubb

Årsmøte i Kattem Svømmeklubb holdes i møterommet i Husebybadet onsdag 13. mars kl. 18.30

Saker:

  • Behandle idrettslagets årsberetning
  • Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. ev. beretning fra kontrollutvalget
  • Behandle øvrige saker som går fram av godkjent sakliste
  • Velge styre
  • Velge kontrollutvalg
  • Velge representanter til ting og møter
  • Velge valgkomite

Når tidligere Kattem IL Allianse er blitt et eget særidrettslag med svømming som særidrett, med navnet Kattem Svømmeklubb og med organisasjonsnummer 993738972, trenger vi ikke ei svømmeavdeling med eget organisasjonsnummer i tillegg. Styret foreslår for årsmøtet å legge ned Kattem IL Svømming, som har organisasjonsnummer 818873522 og var egen avdeling under Kattem IL Allianse.

Styret ønsker at andre saker til årsmøtet blir meldt inn innen ei uke før årsmøtet.

For å ha forslagsrett og stemmerett, må en være medlem og ha betalt medlemsavgift. Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Vel møtt til årsmøtet!

Hilsen Styret

Share this post