Svømming for alle

Årsmøte-i-Kattem-IL-Allianse

Årsmøte i Kattem IL Allianse

Til medlemmer av Kattem IL Allianse

Styret ønsker velkommen til årsmøte i Kattem IL Allianse

Sted: Storstua, klubbhuset Kattem Fotball torsdag 30.03.23 kl. 20.00.

Agenda

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallinga
  3. Godkjenne saklista
  4. Velge ordstyrer
  5. Velge referent
  6. Velge to personer til å underskrive protokollen
  7. Alliansens årsberetning
  8. Gjennomgang årsregnskap
  9. Kontrollkomiteens rapport
  10. Stemme over nedleggelse av alliansen

Årsberetning, regnskap og informasjon om styrets anbefaling om å legge ned alliansen ettersendes.

Velkommen til møte!

Med vennlig hilsen
Styret, Kattem IL Allianse

Share this post