Svømming for alle

Oppstart av svømmekurs i skolebassengene

Følgende skriv er gått ut til klubben fra Trondheim kommune. I forhold til bruk av skolebassengene.

Nå begynner vi å nærme oss oppstart i skolebassengene (Byåsen, Dalgård, Charlottenlund og Klæbu). Følgende skriv gikk ut til klubben 11.09.20.

Vi kan være i gang f.o.m.  14.09.20. Vi skal ta kontakt med hver enkelt skole/vaktmester for å få bekreftet oppstartsdato på hvert enkelt skolebasseng.

===========================================================

Anbefaling til idretten om bruk av skolebasseng høsten 2020 under
Koronapandemi

Skolesvømmebassengene i Trondheim kommune åpnes for bruk så snart de er
driftsatt etter 13. september, jf reglement for utlån av kommunale lokaler.

For at dette skal kunne skje på en trygg måte må følgende råd og veiledere
følges:

Råd til idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv.
Norges Svømmeforbunds koronavettregler
Smittevernveileder for bade og svømmeanlegg (Utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT,
badelande.no, Norsk Bassengbadteknisk Forening og NTNU – SIAT etter mal fra
Folkehelseinstituttet)

 

De mest grunnleggende tiltakene for å sikre trygg åpning av bassengene er
følgende tre grunnpilarer i smittevernet:

● Syke skal ikke være til stede
● God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med
hendene)
● Redusert kontakt mellom personer

Under følger noen spesifikke anbefalinger knyttet til veilederne og grunnpilarene.

Retningslinjer for bruk av Trondheim kommunes skolebasseng

● Leier av anlegget er ansvarlig for at smittevernrådene følges.
● Brudd på retningslinjene vil medføre at anlegget blir stengt for leier/brukergrupper som ikke
overholder dette.
● Leier ved trener/instruktør skal føre deltakerlister ved oppmøte i anlegget.
Navnelisten med telefonnummer oppbevares i 14 dager, da den skal makuleres
● Leier er ansvarlig for å hindre kødannelse inn og ut av arealene. Tilgang til anlegget
begrenses til tildelt tid for treningsgruppen. Det er viktig at brukerne møter til oppsatt tid
og forlater anlegget raskt.
● Alle brukere av anlegget vasker/desinfiserer hender når de går inn/ut av anlegget.

Antall brukere i arealene:
Skolebassengenet er kun tilgjengelig for faste treningsgrupper, på inntil 20 personer. For skolebruk
er anlegget tilgjengelige for skolens kohorter, og samarbeidende kohorter, i følge med
undervisningspersonale. Ved “tett på hverandre undervisning” i arealene venter første kohort i
bassenget/på definert venteareal ved bassenget til neste kohort kommer fra garderobe til annet,
definert venteareal. Første kohort går så til garderobe.

Foreldre/foresatte har kun tilgang til anlegget når dette er strengt tatt nødvendig og det er mulig å
holde 1 m avstand mellom foreldre/foresatte. Maks en forelder/foresatt per. barn, – de blir da en del
av gruppen på 20 personer.

Avstand i garderobe og svømmeareal
Leier organiserer tilsyn med at følgende anbefalinger overholdes:
● Det skal i garderober holdes avstand mellom brukere (se også punkt “avstand” under)
og brukernes klær skal ikke berøre hverandre.
● Det åpnes for å definere soner både i garderobe og svømmeareal for svømmegrupper med
bassengtid som tidsmessig er tett på en annen svømmegruppe, avhengig av størrelse og behov
for maksimal bruk av svømmearealet. Dette kan for eksempel gjøres ved at første gruppe
venter i bassenget/på definert venteareal ved bassenget til neste gruppe kommer fra
garderobe til annet, definert venteareal. Første gruppe går så til garderobe.
● Gruppene må holde avstand fra hverandre når de passerer hverandre/veksler soner.
● Alle besøkende må vaske seg med såpe og vann i dusjen før og etter badet.
● Det tillates at barn og unge opp til og med 19 år kan trene med mindre avstand
enn én meter i grupper på inntil 20 personer. Trener/instruktører kommer i tillegg.
Unntaket fra hovedregel om én meters avstand gjelder kun innad i fast
treningsgruppe på maksimalt 20 personer, i selve bassenget og dusj.
● For utøvere 20 år og eldre skal aktiviteten tilrettelegges og utøves slik at utøverne
holder minimum én meters avstand til enhver tid.
● Foreldre som deltar/er til stede sammen med barn skal holde 1 m avstand til andre
foreldre/foresatte og skal unngå kontakt med andre enn sitt eget barn

Utstyr
Leier må selv sørge for renhold av anvendt utstyr før og etter trening i henhold til særidrettens
retningslinjer (vaskes med klorvann). Hver treningsgruppe er ansvarlig for å rydde rengjort
utstyr på plass etter bruk. Det er ikke tillatt å bringe nytt utstyr inn i anlegget.

Renhold
Leier er ansvarlig for å medbringe vaskemiddel/ desinfeksjonsmiddel for forsterket renhold av
berøringspunkter og overflater. Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig avhengig av
antall personer og kontakthyppighet (dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner,
dispensere, benker, garderobeskap mv.). Jevnlig tilsyn av leietaker kan være nødvendig for å
vurdere behov for ekstra renhold.

Andre arealer og fellesareal
Det er redusert adgang til andre arealer og fellesareal. Det skal være minst én meters avstand
mellom personer på fellesareal. Foreldre/foresatte har kun tilgang til anlegget når dette er strengt
tatt nødvendig og det er mulig å holde 1 m avstand mellom foreldre/foresatte. Maks en
forelder/foresatt per.barn, – de blir da en del av gruppen på 20 personer.

 

Trondheim kommune, 11. september 2020

========================================================================================

Share this post